Dojo’en er åben på lørdag d. 14, kl 0930-1130
Døren er åben fra kl 0920
Der er mulighed for selvtræning eller at træne sammen.
Vi slutter af med lidt kardio/styrke træning efterfulgt af hoftemobilitetstræning 😅
Vel mødt 👊🥋
Kim S