Stilarten - Shotokan

Den karateform vi kender i dag har en oprindelse, der kan spores tilbage til det gamle Kina omkring år 520. Det fortælles, at zen buddhismens fader, den indiske munk Bodhidharma (Daruma) på sin vej fra Indien til Kina, hvor han skulle missionere, udviklede en system af fysiske øvelser, der byggede på naturens og dyrenes bevægelser. Dette system fik han god brug for, da han skulle undervise munkene i Shaolin klostret i Shaolin-sze. Han opdagede der, at munkenes fysiske form var så dårlig, at de ikke kunne gennemføre den meget krævende meditation. Han lærte dem derfor I-chin-sutra (navnet på hans system). Munkene i Shaolin klostret blev hurtigt kendt som de bedste og stærkeste kæmpere i Kina. Dette kampsystem blev op gennem årene udviklet og kultiveret. På Okinawa blev de forskellige kampsystemer trænet i hemmelighed af befolkningen, som blev forbudt at bære våben af hensyn til besættelsesmagternes egen sikkerhed og konstante frygt for oprør. Karaten kom til Japan med Gichin Funakoshi der var født på Okinawa og først kom til selve Japan i en voksen alder, hvor han demonstrerede sin karatestil for første gang på hovedlandet ved en stor opvisning i 1922. Gichin Funakoshis karate vakte en enorm begejstring, og det lykkedes at overtale ham til at blive i Japan for at undervise i karate. Efter at have brugt mange år på udbredelsen af karate, åbnede han sin egen karate-dojo i Tokyo. Hans elever havde lavet et skilt, hvorpå der stod ”Shoto-Kan” og hængt op over indgangen til dojoen. ”Shoto” var Funakoshi sensei’s kunstnernavn og betyder ”fyrretrækronens susen”, ”Kan” betyder hus, heraf stilarten SHOTOKAN. Denne stilart blev hurtigt meget populær på grund af den effektivitet og alsidighed. Desuden er det en stilart alle kan dyrke uanset alder.

I 1955 stiftedes Japan Karate Association (J.K.A.), og organisationens første præsident blev Gichin Funakoshi. Desværre fik han kun et par år som leder af sit eget livsværk, da han døde 88 år gammel i 1957. Gichin Funakoshis bedste elev Masatoshi Nakayama overtog derefter posten som leder for J.K.A., og det lykkedes med ham i spidsen, at gøre Shotokan karate til den mest udbredte karatestil i verden. I 1977 forlod en gruppe af J.K.A.s instruktører organisationen, for at danne det konkurrerende karateforbund Shotokan Karate International (S.K.I.F.) ledet af Soke Hirokazu Kanazawa, 10. dan. Soke, der er direkte elev af Gichin Funakoshi, har udbredt karate med mottoet ”Karate er for alle” og har besøgt Danmark mange gange siden hans første besøg i 1982.
I dag fungerer SKIF`s danske afdelinger som frivillige stilartsgrupperinger under Dansk Karate Forbund. Sådan, at man træner og udvikler shotokan karate hver for sig, imens at alle turnerings- og landsholdsaktiviteter afvikles i fællesskab med Dansk Karate Forbunds andre stilartsgrupperinger. Østerbro Shotokan Karate er medlem af SKIF – Danmark.