Generalforsamling

torsdag, 16. april klokken 18:00
16. april kl. 18:00 til 20:00
Holsteinsgade 41
Holsteinsgade 41, 2100 København Ø, Danmark
Vis på kort

Første indkaldelse til generalforsamling 2020

Tid:   18:00 – 20:00 

Sted: Langelinieskolen – Holsteinsgade 41, 2100 København Ø (klublokalet på messaninen)

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab

5. Godkendelse af budget 

6. Fastsættelse af kontingent

         a. Kontingentet blev per 1 Jan 2020 sat op med 100 halvårligt. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet videreføres på det nuværende niveau i 2021.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Formand Brian Tranholm Nielsen genopstiller ikke. Bestyrelsen peger på Kim Clemstrup Olsen som ny Formand.

b. Bestyrelsesmedlem 1 Kim Clemstrup Olsen genopstiller ikke, såfremt GF kan tilslutte sig Bestyrelsens indstilling under punkt a.

c. Bestyrelsen peger på Brian Tranholm Nielsen som Bestyrelsesmedlem 1

d. Kasserer Morten Byskov genopstiller som kasserer.

8. Valg af revisor

         a. Revisor Kenneth Nilsson er ikke på valg

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt 

Tilmelding og forslag til kandidater samt andre forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen tilsendes bestyrelsen på mail [email protected] senest onsdag d. 1. april 2020

Tilmeldingsfrist:

14. april 2020 kl. 12:00
Tilmelding kræver medlemskab