Generalforsamling

torsdag, 11. april klokken 18:30
11. april kl. 18:30 til 19:30
Holsteinsgade 41
Holsteinsgade 41, 2100 København Ø, Danmark
Vis på kort

GENERALFORSAMLING
ØSTERBRO SHOTOKAN KARATE
Torsdag den 11. april 2019

Første indkaldelse til generalforsamling 2019

Tid:   18:30 – 19:30 (træning er aflyst denne dag) 

Sted: Langelinieskolen – Holsteinsgade 41, 2100 København Ø (lokale afhænger af antal tilmeldte - tilmeld jer venligst på hjemmesiden) 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent   

2.Valg af referent   

3.Bestyrelsens beretning   

4.Aflæggelse af regnskab 

5. Godkendelse af budget   

6.Fastsættelse af kontingent  

         a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet pr. 1/1-2020 forhøjes med 100 kr. halvårligt til dækning af obligatorisk ulykkesforsikring inkl. tandskadedækning 

7.Valg til bestyrelsen  

a. Næstformand, Jesper Løntoft, Genopstiller 

8. Valg af revisor 

         a. Kenneth Nilsson, Genopstiller 

9. Indkomne forslag  

10.Eventuelt  

Tilmeldingsfrist:

11. april 2019 kl. 12:00
Tilmeldingsfristen er overskredet