Generalforsamling 2021

torsdag, 15. april klokken 18:30
15. april kl. 18:30 til 19:00
Holsteinsgade 41
Holsteinsgade 41, 2100 København Ø, Danmark
Vis på kort

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING
ØSTERBRO SHOTOKAN KARATE
Torsdag 15. april 2021

 

Første indkaldelse til generalforsamling 2021

 

Tid:   18:30 – 19:00

Sted: Langelinieskolen – Holsteinsgade 41, 2100 København Ø (Alternativt via Zoom)

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. Forslag sendes til [email protected]


 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab

5. Godkendelse af budget 

6. Fastsættelse af kontingent

         Bestyrelsen foreslår, at kontingentet videreføres på det nuværende niveau.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Formand Kim Clemstrup Olsen - ikke på valg

b. Bestyrelsesmedlem 1 Brian Tranholm Nielsen ikke på valg, men trækker sig, bestyrelsen peger på Kim Sjøberg.

c. Kasserer Morten Byskov trækker sig, bestyrelsen peger på Jesper Løntoft.

d. Såfremt Jesper Løntoft vælges som kasserere, vil Bestyrelsesmedlem 2 være på valg og tom, bestyrelsen peger på Arvid Berg-Ørnbak.

e. Næstformandsposten udgår såfremt ændringer af vedtægter godkendes under punkt 9. og vælges derfor ikke. Såfremt dette ikke sker, skal denne vælges alt efter valg af 7.c&d.

8. Valg af revisor

         a. Revisor Kenneth Nilsson trækker sig, bestyrelsen peger på Helle Svanholm Rosenbeck

9. Indkomne forslag
          a. Ændring af vedtægter ift. Bestyrelse og tegningsret, se bilag 1.

10. Eventuelt 

 

 

Tilmeldingsfrist:

13. april 2021 kl. 23:55
Tilmeldingsfristen er overskredet