Generalforsamling

lørdag, 24. februar klokken 10:00
24. februar kl. 10:00 til 12:00
Holsteinsgade 41
Holsteinsgade 41, 2100 København Ø, Danmark
Vis på kort

Første indkaldelse til generalforsamling 2018

Tid: Lørdag d. 24. februar kl. 10:00 - 12:00

Sted: Langelinieskolen – Holsteinsgade 41, 2100 København Ø (fællesrum i ny bygning)

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Godkendelse af budget 
 6. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100 kr. halvårligt.
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Jesper Løntoft                   Gentopstiller
  2. Brian Tranholm Nielsen     Ikke på valg
  3. Kim Clemstrup Olsen        Genopstiller
  4. Bestyrelsen peger på Morten Byskov som nyt bestyrelsesmedlem
 8. Valg af revisor
  1. Kenneth Nilsson
 9. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne.
 10. Eventuelt 

Tilmelding og forslag til kandidater samt andre forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen tilsendes formanden på mail jesper@2100-shotokan.dk senest lørddag d. 10. februar 2018

Tilmeldingsfrist:

10. februar 2018 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet